Giỏ hàng

Đi du học Pháp có cần bắt buộc biết tiếng Pháp không?

Nếu bạn đi du học tại các cơ sở giáo dục công lập của Pháp thì bắt buộc phải biết tiếng Pháp vì tiếng Pháp là ngôn ngữ đào tạo chính ở đây. Tuy nhiên, nếu bạn học ở các trường tư nhân hoặc các Trường Lớn như các trường của LEAP Vietnam thì bạn có rất nhiều chuyên ngành đào tạo 100% bằng tiếng Anh để lựa chọn. Như vậy, du học Pháp không bắt buộc cần phải biết và giỏi tiếng Pháp.

Facebook Instagram Youtube Top