Giỏ hàng

Đi du học xong có cơ hội ở lại làm việc và định cư tại Pháp không?

Pháp được biết đến là một quốc gia đa văn hóa, nhân quyền, tự do, bình đẳng và bác ái. Chính phủ Pháp tạo điều kiện rất lớn cho du học sinh có thể ở lại làm việc và sinh sống tại Pháp sau khi kết thúc chương trình học, nếu bạn có đủ trình độ và khả năng. Sau khi ra trường, nếu bạn tìm được việc làm ổn định tại Pháp, bạn có thể ở lại làm việc và sinh sống.

Tuy nhiên, LEAP Vietnam rất mong muốn được thấy các bạn trở về và xây dựng sự nghiệp của mình tại Việt Nam, theo định hướng: Ra đi để trở về!

Facebook Instagram Youtube Top