Giỏ hàng

Các trường đối tác

LEAP Vietnam đã và đang làm việc với rất nhiều các Trường Lớn đối tác, với nhiệm vụ hỗ trợ các bạn trong quá trình xét tuyển và xin học bổng, chắp cánh cho các bạn đi và bay xa hơn nữa.

 

 

(Source: Youtube LEAP Vietnam)

Các Trường Lớn đối tác của LEAP Vietnam có thể được chia thành các ngành học sau: 

1. Nghệ thuật - Thiết kế 


2. Kỹ thuật tổng hợp 


3. Quản trị - Kinh doanh 


4. Nhà hàng - Khách sạn 


5. Dự bị tiếng 

Facebook Instagram Youtube Top