Giỏ hàng

Gương mặt tiêu biểu

CÁC SINH VIÊN TIÊU BIỂU CỦA LEAP VIETNAM

Dưới đây là một số sinh viên tiêu biểu của LEAP. Ngoài ra, các bạn cũng có thể xem những video chia sẻ về trải nghiệm của các bạn sinh viên và các gương mặt tiêu biểu khác của tại kênh Youtube của LEAP Vietnam.

 

Facebook Instagram Youtube Top