Giỏ hàng

Sự kiện

Những lỗi cần tránh khi làm hồ sơ dự tuyển
Các bạn thân mến, kết quả dự tuyển vào các Trường Lớn của Pháp sẽ lấy tổng điểm như sau: chất lượng hồ sơ dự tuyển, phỏng vấn và bài thi logic/ viết luận (có thể có hoặc không). Sau nhiều năm xử lý các hồ sơ dự tuyển của các bạn, chúng tôi thấy có một số lưu ý cần chia sẻ với các bạn để các bạn c...
Tìm hiểu thêm
LEAP Vietnam
Facebook Instagram Youtube Top