Giỏ hàng

Sự kiện

LEAP Vietnam và Học viện Ngoại giao
rải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Ngoại giao đã khẳng định vị trí là cơ sở nghiên cứu - đào tạo đầu ngành về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam, và nằm trong danh sách 40 cơ quan học thuật hàng đầu do chính phủ bảo trợ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đâ...
Tìm hiểu thêm
LEAP Vietnam và Học viện Ngoại giao
Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Ngoại giao đã khẳng định vị trí là cơ sở nghiên cứu - đào tạo đầu ngành về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam, và nằm trong danh sách 40 cơ quan học thuật hàng đầu do chính phủ bảo trợ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đ...
Tìm hiểu thêm
LEAP Vietnam
Facebook Instagram Youtube Top