Giỏ hàng

Sự kiện

LEAP Vietnam và TH School
Trong thời đại hội nhập toàn cầu, môi trường học tập đa quốc tịch ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, từ đó thúc đẩy phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới hiện đại. Tại TH School, cộng đồng đa qu...
Tìm hiểu thêm
LEAP Vietnam và TH School Vinh
Trường TH School, cơ sở tại Thành phố Vinh mang đến nhiều cơ hội học tập quốc tế đến với học sinh Việt Nam. Tại TH School, học sinh sẽ học chương trình IGCSE Cambridge tích hợp chương trình Việt Nam học với 80% thời lượng học bằng tiếng Anh và 20% học bằng Tiếng Việt. Các em sẽ học các môn học th...
Tìm hiểu thêm
LEAP Vietnam và TH School
Trong thời đại hội nhập toàn cầu, môi trường học tập đa quốc tịch ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, từ đó thúc đẩy phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới hiện đại. Tại TH School, cộng đồng đa qu...
Tìm hiểu thêm
LEAP và Trường THPT TH School
LEAP và Trường THPT TH SchoolChương trình học của trường THPT TH School kết học tiếng anh và tiếng việt, học sinh TH School được tiếp cận với phương pháp giảng dạy mang tính quốc tế, nhưng vẫn gìn giữ được những giá trị cốt lõi của Việt Nam. Trường có khuôn viên lớn, và mọi phòng học được trang b...
Tìm hiểu thêm
LEAP Vietnam
Facebook Instagram Youtube Top