Giỏ hàng

Học tập tại Pháp

EPITA - trường Kỹ thuật về Trí tuệ Máy tính: Các chương trình đào t...
EPITA nổi tiếng là trường công nghệ thông tin uy tín về đào tạo tin học và toán ứng dụng đứng đầu nước Pháp từ năm 1984. Trường xếp thứ 1 trong danh sách các trường đào tạo về công nghệ thông tin với các chương trình được đào tạo song ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) về khoa học máy tính.Ưu thế:Mứ...
Tìm hiểu thêm
EPITA - Chương trình đào tạo bậc Cử nhân Bachelor of Science in Co...
EPITA nổi tiếng là trường công nghệ thông tin uy tín về đào tạo tin học và toán ứng dụng đứng đầu nước Pháp từ năm 1984. Trường xếp thứ 1 trong danh sách các trường đào tạo về công nghệ thông tin với các chương trình được đào tạo song ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) về khoa học máy tính.Ưu thế:Mứ...
Tìm hiểu thêm
EPITA - trường Kỹ thuật về Trí tuệ Máy tính - Các chương trình đào ...
EPITA nổi tiếng là trường công nghệ thông tin uy tín về đào tạo tin học và toán ứng dụng đứng đầu nước Pháp từ năm 1984. Trường xếp thứ 1 trong danh sách các trường đào tạo về công nghệ thông tin với các chương trình được đào tạo song ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) về khoa học máy tính.Ưu thế:Mứ...
Tìm hiểu thêm
LEAP Vietnam
Facebook Instagram Youtube Top