Giỏ hàng

Học tập tại Pháp

INSTITUT LYFE - CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC THẠC SĨ
TẬP ĐOÀN ACCOR INSTITUT PAUL BOCUSE Lyfe Institut: Trường Lớn đào tạo Quản trị Nhà hàng - Khách sạnCÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC THẠC SĨ Bạn quan tâm và có niềm đam mê với lĩnh vực Nhà hàng - Khách sạn? Bạn ham học hỏi và mong muốn tìm hiểu những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực này? Lyfe ...
Tìm hiểu thêm
Học ngành Quản trị du lịch ở Pháp về Việt Nam có nhiều cơ hội không...
Học ngành Quản trị du lịch ở Pháp về Việt Nam có nhiều cơ hội không? Mức lương trung bình sau khi ra trường là bao nhiêu? Nằm trong danh sách các quốc gia hàng đầu thế giới về ngành du lịch cũng như đào tạo về ngành quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn, nước Pháp cung cấp các chương trình...
Tìm hiểu thêm
Học ngành Khách sạn ở Pháp về Việt Nam có nhiều cơ hội không ? Mức ...
Học ngành Khách sạn ở Pháp về Việt Nam có nhiều cơ hội không ? Mức lương trung bình sau khi ra trường là bao nhiêu ?Nằm trong danh sách các quốc gia hàng đầu thế giới về ngành du lịch cũng như đào tạo về ngành quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn, nước Pháp cung cấp các chương trình đào tạo ng...
Tìm hiểu thêm
LEAP Vietnam
Facebook Instagram Youtube Top