Giỏ hàng

Học tập tại Pháp

ESP - Các chương trình đào tạo bậc cử nhân
ESP là Trường Lớn chuyên về Truyền thông, Quảng cáo, Tiếp thị của Pháp thành lập vào năm 1927. Hãy lựa chọn ESP nếu bạn muốn:💥CHUYÊN NGHIỆP HÓA TỪ NĂM ĐẦU TIÊNNhờ các khóa thực tập năm 1 và năm 2, cũng như các khóa học vừa học vừa làm từ năm thứ 3, sinh viên có cơ hội được trải nghiệm thực tế sớ...
Tìm hiểu thêm
LEAP Vietnam
Facebook Instagram Youtube Top