Giỏ hàng

Học tập tại Pháp

Kỳ thi vào Grande Ecole sẽ diễn ra như thế nào? Thí sinh phải thi n...
Kỳ thi vào Grande Ecole sẽ diễn ra như thế nào? Thí sinh phải thi những môn gì? Thi ở đâu?Quy trình xét tuyển vào chương trình Trường Lớn của các trường trong Quy trình LEAP Việt Nam sẽ diễn ra như sau:Thời gian: từ tháng 9 năm nay đến tháng 7 năm sauBước 1: Hoàn thiện và nộp hồ sơ cho LEAP Việt ...
Tìm hiểu thêm
LEAP Vietnam
Facebook Instagram Youtube Top