Giỏ hàng

Học tập tại Pháp

EM Normandie Business School - Old School Young Mind - Các chương t...
Được thành lập vào năm 1871, EM Normandie là một trong những Trường Lớn lâu đời nhất ở Pháp và là một trong 38 trường quản trị kinh doanh nằm trong Hội đồng Trường Lớn Pháp. Trường được đánh giá là một trong những trường kinh doanh hàng đầu châu Âu, nằm trong top 1% trường kinh doanh trên toàn th...
Tìm hiểu thêm
EM Normandie Business School - Old School Young Mind - Chương trình...
Được thành lập vào năm 1871, EM Normandie là một trong những Trường Lớn lâu đời nhất ở Pháp và là một trong 38 trường quản trị kinh doanh nằm trong Hội đồng Trường Lớn Pháp. Trường được đánh giá là một trong những trường kinh doanh hàng đầu châu Âu, nằm trong top 1% trường kinh doanh trên toàn th...
Tìm hiểu thêm
EM Normandie Business School - Old School Young Mind - Chương trình...
Được thành lập vào năm 1871, EM Normandie là một trong những Trường Lớn lâu đời nhất ở Pháp và là một trong 38 trường quản trị kinh doanh nằm trong Hội đồng Trường Lớn Pháp. Trường được đánh giá là một trong những trường kinh doanh hàng đầu châu Âu, nằm trong top 1% trường kinh doanh trên toàn th...
Tìm hiểu thêm
EM Normandie Business School - Old School Young Mind - Chương trình...
 Được thành lập vào năm 1871, EM Normandie là một trong những Trường Lớn lâu đời nhất ở Pháp và là một trong 38 trường quản trị kinh doanh nằm trong Hội đồng Trường Lớn Pháp. Trường được đánh giá là một trong những trường kinh doanh hàng đầu châu u, nằm trong top 1% trường kinh doanh trên to...
Tìm hiểu thêm

Từ khóa

LEAP Vietnam
Facebook Instagram Youtube Top