Giỏ hàng

Học tập tại Pháp

EMLYON BUSINESS SCHOOL - Chương trình đào tạo Global BBA
EMLYON BUSINESS SCHOOL - Chương trình đào tạo Global BBATrường kinh doanh Emlyon được thành lập vào năm 1872 bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Lyon. Đây là cơ sở giáo dục đại học tư thục được Nhà nước Pháp công nhận. Đây là một trong những trường kinh doanh lâu đời nhất ở châu Âu, nằm trong số ...
Tìm hiểu thêm
♥ ESSEC - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CỬ NHÂN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN ...
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝐵𝐵𝐴( 𝐵𝑎𝑐ℎ𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) là chương trình đào tạo đại học về lĩnh vực quản trị kinh doanh trong 4 năm kết hợp giữa học thuật xuất sắc, thực hành chuyên nghiệp và kinh nghiệm làm việc quốc tế.Khi theo học chương trình này, bạn sẽ được ...
Tìm hiểu thêm
LEAP Vietnam
Facebook Instagram Youtube Top