Giỏ hàng

Học tập tại Pháp

𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑬𝑺𝑺𝑬𝑪 𝒐̛̉ 𝑺𝒊𝒏𝒈𝒂𝒑𝒐𝒓𝒆
💝Là một trong những trường kinh doanh hàng đầu ở Châu Âu và được thành lập vào năm 1907 tại Paris, Trường Kinh doanh ESSEC đã chọn Singapore như một điểm chiến lược để mở rộng sự hiện diện quốc tế và thành lập cơ sở của mình ở châu Á. Với sự năng động về kinh tế, vị trí của Singapore tại một ngã...
Tìm hiểu thêm
LEAP Vietnam
Facebook Instagram Youtube Top